Information til nye medlemmer

Som nyt medlem i foreningen er der meget at sætte sig ind i. Vi har samlet en liste med 10 af de vigtigste ting man som medlem skal være opmærksom på:

  1. Generalforsamling i marts måned
  2. Adgang til grundejerforeningens hjemmeside og facebook
  3. Indbetalinger: kontingent i februar, vejfond i maj og oktober
  4. Vedligehold af hæk/fortov
  5. Regler vedr. brug af støjende maskiner
  6.  Parkering ikke tilladt på fortov
  7.  Ingen byggeaffald mv. på offentlige områder, affald må højst henligge i 24 timer
  8.  Rottebekæmpelse
  9.  Fotografering af lastbiler, der kører op på fortov
  10. Standardisering af overkørsler

1. Generalforsamling i marts måned

Der afholdes som hovedregel generalforsamling den anden tirsdag i marts måned. Generalforsamlingen varsles skriftligt min. 14. dage før.

2. Adgang til grundejerforeningens hjemmeside

Foreningen har på bl.a. medlemmernes opfordring lanceret hjemmesiden http://www.bronshojhaveforstad.dk. Man kan på siden bl.a. finde nyheder, vedtægter, regnskaber og referater. Alle medlemmer er velkomne til at lade sig registrere med deres e-mail adresse og få tilsendt brugernavn og adgangskode. Ved registreringen gives samtidig tilsagn om, at man ønsker at blive kontaktet af bestyrelsen ad elektronisk vej.

Send navn, adresse og e-mail til: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. og modtag din adgangskode.

Grundejerforeningen har også facebookgruppen Grundejerforeningen Brønshøj Haveforstad. Her udveksler vi oplysninger om lokalområdet, låner ting af hinanden og meget andet.

3. Indbetalinger

På den årlige ordinære generalforsamling i grundejerforeningen, vedtages både grundejerforenings-kontingentet for det kommende år samt bidrag til Vejfonden for indeværende år.

Grundejerforeningskontingentet opkræves årligt med p.t. kr. 600 til betaling den 15. februar.

Indbetalingen bedes foretaget til foreningens konto i Arbejdernes Landsbank, regnr. 5331 konto 0 249 848, med oplysning om medlemsnr. og ejendommens adresse.

Bidraget til Vejfonden opkræves i to rater, hver på p.t. kr. 1.750, i alt kr. 3.500 pr. år, til betaling henholdsvis den 10. maj og den 10. oktober.

Indbetalingen bedes foretaget til foreningens konto i Arbejdernes Landsbank, regnr. 5331 konto 0 249 856, med oplysning om medlemsnr. og ejendommens adresse.

4. Vedligehold af hæk/fortov

Jævnfør foreningens vedtægter 8.3.1, eller ”Lov om renholdelse af veje” Kapitel 7 § 13 påhviler det ejeren at fjerne ukrudt fra fortov samt holde hække og plantemure i orden ved beskæring.

Afstanden fra kantsten til hæk/plante mur bør være min. 160 cm. Frihøjden over fortov skal være min. 2,8 m og over kørebane 4,2 m.

5. Regler vedr. brug af støjende maskiner

Det henstilles at støjende maskiner og værktøj ikke anvendes udendørs i weekender og på helligdage efter kl. 13 i sommerperioden. Ligeledes henstilles det til at man tager hensyn til sine naboer mht. anden støjende adfærd jf. politiets ordensbekendtgørelse.

6. Parkering ikke tilladt på fortov

Parkering på fortove er forbudt i Københavns Kommune i henhold til politiets ordensbekendtgørelse.

Desuden skal foreningen selv betale alle udgifter til vejvedligehold og skader påført kantsten og fortov. Forbuddet bedes overholdt og man bør meddele det til logerende og gæster.

Københavns kommunes P-vagter kan udskrive P-bøder for denne forseelse, og der kan uden yderligere varsel blive foretaget en politianmeldelse.

7. Ingen byggeaffald mv. på offentlige områder

Jævnfør foreningens vedtægter 8.3.1, eller ”Lov om renholdelse af veje” Kapitel 7 § 13, er det ikke tilladt at henligge byggeaffald på offentlig vej. Affald må højst henligge i 24 timer.

8. Rottebekæmpelse

Hvis der konstateres rotter, er det lovpligtigt at melde dette til Københavns kommune.

Hvis rotten er set indendørs, skal det meddeles på telefon 33 66 58 17, der svarer hverdage kl. 9 - 12 og 13 - 15. På hverdage kl. 15 - 22 samt weekender og helligdage kl. 8 - 22 kontaktes akuttelefonen på telefon 33 66 25 85.

Hvis rotten er set udendørs, kontaktes kommunens rottebekæmpelse online via kommunens hjemmeside: http://www.kk.dk/rotter. På hjemmesiden kan du også læse, hvordan man undgår rotter og anden nyttig viden.

Bemærk, at det er gratis at få kommunen til at rykke ud til rottebekæmpelse, men at man kan få en bøde, hvis man ser en rotte og undlader at melde det.

9. Fotografering af lastbiler, der kører op på fortov

Da foreningen selv skal betale alt vejvedligehold, er det vigtigt at dokumentere lastbiler, der forvolder skader på veje og fortov.

Tag fotos af skaden/bilen (noter registreringsnummer/vognnummer) og send til næstformand Torben Engel-Nielsen: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Så kan vi få dækket vores udgifter, ved at sende regningen til skade volder.

10. Standardisering af overkørsler

Medlemmer, der ønsker at etablere eller ændre en eksisterende overkørsel, skal iagttage følgende:

Overkørsler kan kun etableres i henhold til Vejloven og Privatvejsloven efter tilladelse fra Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for veje, samt i overensstemmelse med Grundejerforeningen Brønshøj Haveforstads regler.

Ansøgningsskema mv. kan findes på www.tmf.kk.dk eller ved henvendelse til Teknik- og Miljøforvaltningens kundecenter på 33 66 33 66.

Regler gældende for etablering af overkørsler i Grundejerforeningen Brønshøj Haveforstad:

Overkørsler skal udføres således, set fra kørebanen:

Kantsten dykkes til 3 cm over vejbaneniveau.

Derefter 2 rækker brosten sat i beton, efterfulgt af en 5 cm tyk asfaltbelægning grænsende til 1 række kørebanefliser, bag disse et 5 cm tykt lag asfalt eller grus efter eget valg.

Ved spørgsmål til disse regler, kan man henvende sig til næstformand Torben Engel-Nielsen:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller foreningens vej-entreprenør Gendrup, tlf. 36 75 88 01.

===

Velkommen i foreningen og skulle I have spørgsmål vedr. foreningen hører vi gerne fra jer. Brug gerne bestyrelsens mailadresser på hjemmesiden. Se også foreningens vedtægter, der ligeledes kan findes på hjemmesiden.